Informacje o szkole

 

Centrum Języków Obcych „Gerlang” organizuje kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i polskiego dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i firm. Oferujemy również wszelkiego rodzaju tłumaczenia. Satysfakcja naszych słuchaczy jest dla nas najważniejsza, dlatego zawsze jesteśmy otwarci na ich potrzeby i zainteresowania. Stosując efektywne metody nauczania i korzystając z nowoczesnych materiałów dydaktycznych uczymy języków na wszystkich poziomach zaawansowania. 


Naszym zadaniem jest doskonalenie sprawności językowych kursantów w zakresie rozumienia, pisania, czytania, mówienia, jak również gramatyki, wymowy oraz poznawania kultury kraju, w którym używany jest dany język. Podczas zajęć zachęcamy do korzystania z ćwiczeń on-line, czytania tekstów obcojęzycznych, oglądania filmów, seriali czy też słuchania audycji radiowych. Środki te są powszechnie wykorzystywane na naszych zajęciach. Postępy  słuchaczy są kontrolowane systematycznie. Każda grupa wiekowa znajdzie w naszej ofercie coś dla siebie.

Kursy dla najmłodszych.

Rodzice świadomi wielkiego znaczenia znajomości języków obcych w dzisiejszym świecie starają się, aby dzieci rozpoczynały naukę w jak najmłodszym wieku, dlatego zespół lektorów naszej szkoły przygotował ofertę skierowaną do dzieci już od 2 roku życia. Kurs języka angielskiego dla dzieci od 2 do 7 roku życia prowadzony jest nowoczesną, efektywną i kreatywną metodą TEDDY EDDIE (więcej informacji w zakładce Teddy Eddie). Kurs języka niemieckiego i hiszpańskiego dla dzieci od 6 roku życia ukierunkowany jest przede wszystkim na ćwiczenie sprawności rozumienia ze słuchu i na naukę słownictwa wprowadzonego nie w izolacji, a w prostych zwrotach, zdaniach, pytaniach. 

 

Nauka nie ma charakteru systematycznego, a jest raczej osłuchiwaniem się z językiem i ma na celu budowanie pozytywnej motywacji do przyszłej systematycznej nauki języka. W nauczaniu języka obcego dzieci najmłodszych stosujemy między innymi metodę reagowania cały ciałem (TPR), która opiera się na założeniu, że uczeniu się i trwałemu zapamiętywaniu sprzyjają dwa rodzaje zachowania ucznia: przysłuchiwanie się i ruch fizyczny związany z przekazywaną treścią. Stosując tą metodę nauczyciel wydaje proste polecenia w języku obcym, których wykonanie sam demonstruje na początku żeby ułatwić zrozumienie. 


Proste polecenia powtarzane są tak długo, aż uczniowie zapamiętają, w jaki sposób maja na nie reagować. Kiedy uczniowie są gotowi do mówienia sami przejmują rolę nauczyciela i wydają polecenia. Dzieci odkrywają, że zrozumienie znaczenia poleceń wydawanych w obcym języku możliwe jest bez tłumaczenia przekazu na język ojczysty. W metodzie tej do czynienia mamy z ruchem i pracą całego ciała. 


Poprzez uruchomienie zarówno lewej półkuli mózgowej odpowiedzialnej za mowę jak i prawej odpowiedzialnej za ruch pobudzony zostaje cały mózg, a dzięki temu zwiększa się efektywność nauki. W metodzie tej wykorzystuje się różne rekwizyty, które pozwalają na stworzenie autentycznych sytuacji z życia codziennego. Tekst źródłowy: Hanna Komorowska: ”Metodyka nauczania języków obcych”, W-wa 2005