Skip links

Standardowa strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych (nieprzysięgłych) to 1600 znaków ze spacjami. W przypadku dokumentów dostarczonych w formacie uniemożliwiającym edycję, a tym samym policzenie liczby znaków na stronie, zostanie ustalony indywidualny sposób rozliczenia.

Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń przysięgłych zgodnie z ustawą z dnia 25.11.2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) to 1125 znaków ze spacjami. Rozliczenie następuje na podstawie gotowego tłumaczenia. Jedna strona rozliczeniowa nie równa się jednej stronie A4. Na jednej stronie A4 może zmieścić się kilka stron rozliczeniowych.