Skip links

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe Gdańsk oraz Gdynia

Nasze Biura Tłumaczeń znajdują się w Gdańsku w Galerii Zaspa I. piętro i w Centrum Biurowym Batory w Gdyni. 

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty w zakresie tłumaczeń przysięgłych nazywanych też wierzytelnymi. 

Tłumaczenia przysięgłe wymagane są zazwyczaj wtedy, kiedy potrzebny jest oficjalny dokument urzędowy, który musimy przedłożyć w urzędach, sądach, bankach, szpitalach, firmach ubezpieczeniowych, szkołach, uczelniach, kancelariach prawniczych i notarialnych oraz instytucjach państwowych.

Zlecając wykonanie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu mamy gwarancję, że będzie on honorowany i akceptowany za granicą.

Zawód tłumacza przysięgłego należy do grupy zawodów zaufania publicznego.

Tłumacz przysięgły poświadcza dokument swoim podpisem i pieczęcią, na której znajduje się godło wraz z numerem i rokiem nadania uprawnień oraz imieniem i nazwiskiem tłumacza przysięgłego.  

Każde tłumaczenie zawiera informację, czy zostało wykonane na podstawie oryginału, kopii lub odpisu i posiada swój numer repertorium. Dzięki temu dokument nabiera rangi  urzędowej. Tłumacz wykonujący takie tłumaczenie bierze pełną odpowiedzialność za sporządzony dokument, a jego pracę reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

Wkonywania tłumaczeń ustnych

Sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby

Sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy

Sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby.

Zamów bezpłatną wycenę tłumaczenia przysięgłego